Voor wie

Veel bedrijven en (onderwijs)instellingen hebben profijt van de doelmatige aanpak van Lelie bij het inrichten van leer- en verandertrajecten. Trainingsorganisaties ontwikkelen met Lelie een gerichter en toekomstigbestendig trainingsaanbod.

Voorbeelden van projecten:

Veiligheidskundig advies

Verstegen Spices & Sauces, Rotterdam
Ondersteunen van de preventiemedewerker bij beleidsmatige taken, zoals het opstellen van kwaliteitsdocumenten.

Dael Groep, Maasdijk
Ondersteunen van de middelbaar veiligheidskundige in beleidsmatige- en uitvoerende taken, zoals interviews houden voor verdiepende RI&E's voor PBM's en fysieke belasting, het houden van werkplekinspecties en het meehelpen opstellen van een RI&E voor Dael Rail.

InstallatieWerk Noord-Holland (IWNH)
Een advies uitgebracht over het vast te stellen preventieniveau voor het Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Noord-Holland.

Leer- & verandertrajecten

Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde: professionalisering van vereniging en bureau
Als Ambtelijk Secretaris het adviseren en ondersteunen van het bestuur in het vernieuwings- en professionaliseringsproces van de vereniging en het optimaliseren van de uitvoeringsprocessen van het bureau. Projectmanagementondersteuing van projecten, zoals het vernieuwen van het NVVK register veiligheidskundigen naar een professioneel register met als doel aantoonbare vakbewaamheid en blijvende ontiwkkeling voor de beroepsbeoefenaar.

NCOI Techniek & Veiligheid: freelancer voor middelbaar veiligheidskunde opleiding (MVK)
Het ontwikkelen van veiligheidstrainingen, het beoordelen van opdrachten, het coachen en begeleiden van afstudeerders van MVK opleidingen.

Veiligheidsregio Midden West Brabant: pilot project verbetering veiligheidscultuur BRZO bedrijven
Ontwikkelen en uitvoeren van een methode om de veiligheidscultuur te beïnvloeden bij BRZO bedrijven in samenwerking met Frank Guldenmund (TU Delft) en Sjirk Meijer (Tegenwindmee Advies).

Stichting Arbouw: vernieuwen opleidingsstructuur bouw gerelateerde opleidingen.
Vernieuwen van de opleidingsstructuur van bouw specifieke opleidingen voor arbofunctionarissen die actief zijn in de bedrijfstak Bouw. Het project omvat structureren van de onderlinge samenhang en modulelaire opbouw van onderwerpen, het schrijven van een programma van eisen, het benaderen en selecteren van potentïele partijen en adviseren in de uiteindelijke keuzebepaling. 

Reed Business Opleidingen: freelance cursusleider Middelbaar - en Hogere Veiligheidskunde

Het delen van kennis, vertalen van theorie naar praktijk, begeleiden van afstudeertrajecten en het motiveren van deelnemersgroepen in hun studie. 

Arboplan: freelance programmamanager
Ontwikkelen en opzetten van nieuwe arbo- en veiligheidstrainingen.

Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde: het opzetten van een wetenschappelijk bureau
Eén van de doelen van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) is kennisontwikkeling en kennisdeling. Om deze doelstelling vorm en inhoud te geven is het Wetenschappelijk Bureau (WB) van de NVVK in het najaar van 2012 gestart met thematische kennislabs (voorheen clinics). Deze kennislabs bieden een platform waarop professionals kennis kunnen maken met de manier waarop wetenschappers porblemen aanpakken die in de veiligheidskunde spelen en de oplossingen die zij hiervoor aandragen. De ervaringen met de kennislabs zijn zeer positief en in samenwerking met Frank Guldenmund worden deze kennislabs regelmatig georganiseerd voor NVVK-leden. 

Zanders Consulting & Training: opleidingsevaluatieonderzoek BRZO Academie 
Uitvoeren van een evaluatieonderzoek van de BRZO Academie, met als doel inzicht te krijgen in het functioneren van de BRZO Academie en haar opleidingen, gevolgd door een advies voor een toekomstbestendige aanpak op het opleidingsgebied en de organisatievorm.

Kennisplatform Insosar: ontwikkelen en organiseren masterclasses
Organiseren van een masterclass 'Het nieuwe Bouwbesluit 2012'.

Gelling Publishing en Training: ontwikkelen en organiseren veiligheidsopleidingen en -trainingen
Het opzetten van de opleiding Veiligheidskundig Preventiemedewerker/ MVK opleiding.

Océ Technologies: faciliteren van leer- en verandervraagstukken 
Onderzoeken van een actueel verandervraagstuk volgens de 'Appreciative Inquiry'-aanpak met een groep servicetrainers, in opdracht van het International Training Centre van Océ Technologies.

TU Delft Vastgoed (TDVG BV): facilitair interim management. 
Het onwikkelen van een BHV plan en het opzetten en uitvoeren van een bedrijfshulpverleniningsorganisatie (BHV) voor technostarters (YES!Delft).

Arthur Zanders, directeur Zanders Consulting & Training BV:

"Met Lelie Consultancy heb ik in de afgelopen jaren regelmatig samengewerkt. Enige tijd geleden heeft Petra Scheffers voor ons bureau een project uitgevoerd dat bestond uit het evalueren van de BRZO Academie, een opleidingstraject voor inspecteurs van verschillende diensten die bedrijven in de zware industrie inspecteren. Petra koppelt ervaring en kennis over opleidingen aan goede projectmanagementvaardigehden. Zij is in staat een project goed te definiëren en te plannen. En wat misschien nog wel het belangrijkste is: zij kan uitstekend samenwerken en weet mensen mee te krijgen."

Patrick Collaris, senior Training Developer Océ Technologies:

"De workshop Appreciative Inquiry die Petra Scheffers bij ons heeft gefaciliteerd is een echte aanrader."

 Victor Roggeveen, oud voorzitter Nederlandse Vereniging van Veiligheidskunde (NVVK):

"De als experiment opgezette cultuur clinic voor de leden van de NVVK was mede door de perfecte voorbereiding en organisatie door Lelie Consultancy een groot succes. Experiment geslaagd!"