Aanpak

Met Lelie Consultancy halen organisaties een gedreven ontwikkelaar en uitvoerder van leer- en verandertrajecten in huis. Ingesleten overtuigingen en werkwijzen zijn niet eenvoudig te veranderen. De menselijke factor speelt hierbij een belangrijke rol. Door mensen en organisaties te ontwikkelen worden processen efficiënter en veiliger. De eerste stap is bewustwording. Bedrijfsprocessen analyseert Petra Scheffers van a tot z. Risico's en veilig werken worden inzichtelijk gemaakt in alle stappen. Zij is daarbij niet bang om de vinger op de zere plek te leggen. Pragmatisch, resultaatgericht en eerlijk analyseert Petra waar, hoe en door wie in het proces beter gepresteerd kan worden, van de voorkant tot de achterkant en adviseert over een aanpak.

Petra Scheffers heeft jarenlange ervaring in het ontwkkelen van mensen en organisaties in het veiligheidskundig werkveld. Wat haar onderscheid van andere veiligheidskundigen is het vermogen om met een integrale blik naar het primair proces te kijken en de rol van medewerkers daarin. Door coaching en begeleiding in plaats van controle, groeien uw medewerkers in risicobewustzijn. Veilig werken krijgt een centrale plek in de dagelijkse praktijk. Petra prikkelt mensen zodanig, dat zij nieuwe vaardigheden aanleren en in volle overtuiging tot een andere aanpak en werkwijze overgaan. 

Kenmerkend in Petra's werk:

 • scherpe analyse;
 • oog voor de grote lijnen;
 • positief-kritisch;
 • planmatige aanpak;
 • enthousiast en gedreven;
 • knopen doorhakken;
 • beweging brengt vooruitgang;
 • verbindt mensen en teams;
 • ervarlingsleren als uitgangspunt;
 • geen losse eindjes;
 • altijd het organisatiedoel voor ogen;
 • thuis in verschillende branches;