Lelie Consultancy ontwerpt, organiseert en faciliteert

quotehomepage

Lelie Consultancy ontwerpt, organiseert en faciliteert leer- en verandertrajecten voor organisaties en onderwijsinstellingen in het domein arbeidsveiligheid. Er wordt veel van organisaties gevraagd als het gaat om veiligheid. Met de 'tsunami'aan kwaliteits- en veiligheidssystemen verliezen we weleens uit het oog dat risicobeheersing en veiligheid een rol spelen in ieder onderdeel van een bedrijfsproces. De menselijke factor speelt hierbij een belangrijke rol. Lelie ondersteunt organisaties daarbij en focust sterk op samenwerking en eigentijdse manieren van informatie-uitwisseling, door medewerkers en teams. De trajecten van Lelie richten zich in het bijzonder op het werkveld 'risico en veligheid. Lelie helpt diverse organisaties in het verbeteren van veiligheidstrajecten. Veel organisaties maken bovendien gebruik van de trainingen van Lelie, die in de branche hoog worden gewaardeerd. In de aanpak van Lelie volgen leer- en veranderproces en trainingen elkaar vaak op, waardoor organisaties profiteren van een compleet ontwikkeltraject. Leren door te werken met aantoonbaar resultaat.