Leertrajecten

Organisatiedoelen brengen vaak ook leerdoelen voor de organisatie of de medewerkers met zich mee. Het is een hele kunst om die doelen goed te omschrijven en de weg ernaar toe uit te stippelen. En te bepalen wanneer je als organisatie tevreden mag zijn over het resultataat.

Lelie Consultancy ontwerpt, organiseert en faciliteert leer- en verandertrajecten voor bedrijven en (onderwijs)instellingen. Dat begint met het in kaart brengen van de behoefte, om vervolgens een traject te ontwikkelen dat past bij de organisatie en de mensen. Met als streven dat de geïnvesteerde tijd zoveel mogelijk rendement oplevert. Lelie Consultancy focust sterk op samenwerking en eigentijdse manieren van informatie-uitwisseling door medewerkers en teams.

Het ontwerpen van een effectief leer- of verandertraject vraagt niet alleen om kennis over leerprocessen die werken, maar ook om inhoudelijk inzicht. Lelie heeft veel ervaring binnen het domein arbeidsveiligheid en zet die kennis en haar uitgebreide netwerk in bij het ontwikkelen van succesvolle leertrajecten. Veel organisaties profiteren van de effectieve aanpak van Lelie.

Organisaties die met Lelie Consultancy werken, weten zich gedurende het hele traject zeker gesteld van actieve sturing op het bereiken van de gestelde doelen.